top of page

KAVERIONTTI OY:N TIETOSUOJASELOSTE

 

REKISTERINPITÄJÄ

Kaveriontti Oy

Y-tunnus 3197346-2 Malminkaari 23 D, 00700 HELSINKI

REKISTERIN NIMI

Kaveriontti Oy:n työnhakijarekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteriin kerätään tietoja, joita Kaveriontti Oy tarvitsee työnhakijan rekrytoinnissa ja välittämisessä sekä työsuhteen luomisessa että ylläpitämisessä. Työnhakija voi osoittaa hakemuksen kohdistettuun työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen perustuvat työnhakijan antamaan suostumukseen. Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään ja käytetään hakijarekisterissä. Työnhakijan omasta pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan välittömästi tai hän voi itse poistaa tiedot omilla tunnuksillaan.

Etsimme työpaikkaa aktiivisesti 3 kk ajan. Hakijan tietoja säilytetään 5 vuoden ajan, mikäli niitä ei haluta poistettavan aikaisemmin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköposti, syntymäaika, millaista työtä hakee, koulutus, työkokemus, osaaminen, CV, hakemusliitteet sekä hakijan oma esittely että käsittelijän kommentit. Osa täytettävistä tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia.

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään työnhakijalta hänen suostumuksellaan. Työnhakijalta kerättävät tiedot koostuvat työnhakijan toimittamasta hakemuksesta, työ-, koulu- ja muista todistuksista sekä työnhakijan mahdollisessa haastattelussa antamista tiedoista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman suostumusta. Henkilön suostumuksella voidaan työtehtävien kannalta tarpeellisia henkilötietoja luovuttaa Kaveriontti Oy:n asiakasyritykselle, jonka toimeksiantoon työnhakija on ehdolla.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään Likeit Solution Oy:n tietokantaan. Palvelimet ja henkilörekisterin tieto sijaitsee fyysisesti valvotuissa konesaleissa Suomessa. Yhteys palveluun on salattu HTTPS-protokollalla. Varmuuskopiot säilytetään palvelimilla valvotuissa tiloissa.

Rekisterin tietoihin pääsee tarvittaessa käsiksi Likeit Oy:n käyttötuki ja ohjelmoijat, joiden pitää teknisen tuen ja ongelmien selvitysten takia päästä tietoon käsiksi. Kaikki Likeit Oy:n tietoihin käsiksi pääsevät henkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, joka on laajennettu luottamuksellisten tietojen lisäksi koskemaan myös henkilötietoja.

Kaikki käyttäjien kirjaukset tallentuvat järjestelmän lokeihin. Tärkeimpiä näistä ovat sisään ja uloskirjautumiset sekä muutosloki, joka sisältää kaikki tapahtuneet tietojen muokkaukset, muutoksen tarkan päiväyksen ja kellonajan sekä suorittajan.

Rekisteriä käytetään Kaveriontti Oy:n määrittelemillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, joita on määritelty erilaisille tasoille riippuen toimihenkilön työtehtävistä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä toisiin tehtäviin.

Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta palveluntuottajilta Kaveriontti Oy vaatii riittävän tietosuojauksen sekä sitoumuksen olla käyttämättä rekisteritietoja.

TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Kirjautuessaan henkilö pääsee katsomaan, muuttamaan ja poistamaan hakemuksella antamiaan tietojaan. Mikäli henkilö haluaa nähdä kaikki hänestä kerätyt tiedot, tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti Kaveriontti Oy:n toimistolla ja esittää virallinen henkilötodistus. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista.

VASTUSTAMIS- JA VALITUSOIKEUS

Vastustamisoikeus: Henkilöllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Mikäli hän kokee, että olemme käsitelleet henkilötietoja lain-, tai tietoturvalain vastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja, ryhdymme korjaamaan asian välittömästi. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, keskeytämme henkilötietojesi käsittelyn (säilytystä lukuun ottamatta) siksi aikaa, kunnes saamme käsittelyn lainmukaisuuden selvitettyä.

Valitusoikeus: Henkilöllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

bottom of page